th-THen-US

 

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทและปริญญาโทควบปริญญาเอก                     

ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การจัดการ

ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2559

 

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)                      เปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 จะเปิดรับสมัครนิสิตเร็วๆนี้ สนใจติดต่อ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร +662 169 1004

Bachelor of Economics (International Program) will start in the first semester of 2016. The application dates and deadlines will be announced soon. Please contact School of Economics and Public Policy, Srinakharinwirot University. Phone: +662 169 1004.
Minimum test score requirement: TOEFL of 447(PBT), 123 (BCT), 53 (IBT), or IELTS of 4.5, or SAT I (Critical Reading) of 345, or CU-TEP of 60, or GAT Part 2 (English) of 91.

 
เปิดรับสมัคร Buddy Partner กับนักศึกษาจาก ม.เมจิ

เปิดรับสมัคร Buddy Partner กับนักศึกษาจาก ม.เมจิ ตั้งแต่วันนี้ - เดือนกรกฎาคม จำนวน 30 คน โดยผ่านการสัมภาษณ์ สนใจติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิชุตา (พี่วิ)

 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการเรื่อง "เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใครได้ ใครเสีย"

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการเรื่อง "เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใครได้ ใครเสีย" โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปาฐกถาคุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ (รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร (นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวไทย - กัมพูชา จ.จันทบุรี) ดร. TAM BUI THI MINH (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ) อาจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) และอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง) ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ"สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ๋ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน" ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ชั้น 14 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ. นิสิต ร่วมบริจาค ฝากระป๋องอลูมิเนียม

ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ. นิสิต ร่วมบริจาค ฝากระป๋องอลูมิเนียม ได้ที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ นับตั้งแต่วันนี้-29 มีนาคม2558 โดยสโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์จะนำไปมอบต่อให้แก่ มูลนิธิขาเทียม ในวันที่ 30 มีนาคม 2559

 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟัง "บทเรียนสหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึ" และ "เรื่องราวจากกลุ่มและชมรมผู้บริโภคสีเขียวในสังคมไทย"

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟัง "บทเรียนสหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึ" และ "เรื่องราวจากกลุ่มและชมรมผู้บริโภคสีเขียวในสังคมไทย" ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ชั้น 14 ณ อาคารบริการ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สำรองที่นั่งได้ที่ 02-1691004 สำหรับนิสิตได้แสตมป์กิจกรรมหมวด 2

 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ"

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ" โดยคุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 14 - 605 สำรองที่นั่งได้ที่ คุณวัชรียา 02-1691004 ต่อ 12230 และคุณณัฐกร 02-1691004 ต่อ 15550

   
 
   

 

 
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบรับตรง 2559

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบรับตรง 2559 ขึ้น เมื่อเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ  ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา นิสิตชั้นปีที่ 4 นายอนิรุทธ์ มาลัย นิสิตชั้นปีที่3 และนายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความวิจัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท อาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และอาจารย์ดนัย ธนามี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
 
อบรมการเขียนเรซูเม่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้รับเกียรติจากบริษัท Jobtopgun มาบรรยายเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 เมื่อเวลา 11.00 - 13.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 14-805
 
โครงการ"ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า "สร้างตัวตน เพื่อให้เป็นคนแถวหน้า" 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการ"ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า "สร้างตัวตน เพื่อให้เป็นคนแถวหน้า" โดยมี คุณศิรัถยา อิศรภักดี และคุณนนทพงศ์ อิศรภักดีเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 13 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
ร่วมใจแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์


คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย           ทุกวันศุกร์

 
โครงการให้ความรู้ระเบียบการเบิกจ่ายทางการเงิน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการให้ความรู้ระเบียบการเบิกจ่ายทางการเงินและดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรในภาครัฐ (ความเสี่ยงทางการเงิน) ให้แก่บุคลากร เมื่อเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในหัวข้อ "ความศรัทธาในอาชีพ ส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ" ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โดยมี ศาสตราจารย์ระพี สาคริกและดร.ศนินุช สวัสดิโกศล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านการเงิน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านการเงิน ในหัวข้อ "ดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรในภาครัฐ" ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยมี อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารความเสี่ยง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำนักงานคณบดี ในหัวข้อ "ตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานคณบดี" ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยมี นางสาวขนิษฐา สินสงวน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

     
   

 

 

คลิปวีดิทัศน์การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม  คุณณุชมา เก้าเอี้ยน คุณวนิดา หมื่นอักษร
คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ นักวิชาการพัสดุ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์
   
วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์    
     
 
 
 
 
การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา นิสิตชั้นปีที่ 4 นายอนิรุทธ์ มาลัย นิสิตชั้นปีที่3 และนายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความวิจัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท อาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และอาจารย์ดนัย ธนามี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร. ธิติมา พลับพลึง นิสิตระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ "ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษา ทรัพย์สินครัวเรือน และกรณีศึกษาทางเลือกการศึกษาในครัวเรือนยากจน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี อาจารย์ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายสรวิศ เอี่ยมธนปกรณ์ (ซ้าย) นิสิตหลักสูตรสองภาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ สวทช. กับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายธัชชัย อัศวบัณฑิต นิสิตชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และ        นโยบายสาธารณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายธัชชัย อัศวบัณฑิต    (ปี 3) นายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา (ปี 3 โปรแกรม 2 ภาษา) และนายอนิรุทธ์ มาลัย (ปี 2) นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่ได้รับ     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัด ณ  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท และ อาจารย์ พีระ ตั้งธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

Learn & Earn @ KTC ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอุษยาทร ชะระภิญโญ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ นางสาว ลักษิดา เตชะคงคา ชั้นปีที่ 2 นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒที่ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Top Performance Awards) ในโครงการ “Learn & Earn @ KTC” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร UBC2 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏฯ   ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายพศิน ปรัชญาพิพัฒน์   นางสาวศุกระวรรณ เศวตะพุกกะ และ นายธัชชัย อัศวบัณฑิต นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 57 ที่ผ่านมา

   

 

 

                                                     

                                               ปฎิทินกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

           ชั้นปีที่  1

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
15 สิงหาคม 2558   โครงการปฐมนิเทศ
8 ตุลาคม 2558   พิธีวันไหว้ครู
21 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558   SWU GAMES
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
2  ธันวาคม 2558  โครงการดูหนังวันพ่อ
9 มิถุนายน  2559   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          * กิจกรรมอื่น KU - SWU

            ชั้นปีที่  2

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
8 ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
13   มกราคม 2559  การศึกษาดูงาน ณ สวนจิตรลดา 
20  เมษายน 2559  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
6-10 มิถุนายน 2559  โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

         

           ชั้นปีที่  3

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
8 ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
26  พฤศจิกายน 2558  โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558
27-28 พฤศจิกายน 2558  โครงการ Open House
27  เมษายน 2559  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 
กรกฎาคม 2559  โครงการนิเทศการฝึกงาน

 

           ชั้นปีที่  4

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
5  ตุลาคม 2558  โครงการอบรมบุคลิกภาพ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
8  ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
23  เมษายน 2559  โครงการปัจฉิมนิเทศ

 

กิจกรรมอื่นๆ :    1. โครงการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงนอกสถานที่
   2. โครงการ buddy สำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเมจิ      
   3. อบรมภาษาอังกฤษต่างประเทศ
   4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน

 

 

 

 

   

 

 

 

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 4 ฉบับที่ 9                  เดือน มกราคม - เมษายน 2559    

 

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8                  เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558     

               จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                 และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7                          เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558         

                 จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6                    เดือน มกราคม - เมษายน 2558

             จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5                   เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557 

             จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                 และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4                             เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557            

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3                    เดือน มกราคม - เมษายน 2557 

               จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2                    เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1                   เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

 

ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2016
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2013-2014
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2012-2013

 

   
  Policy Note
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
Policy Note
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 
 
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
 

 

สมุดบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน 2558

สมุดบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน 2557