th-THen-US

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยเมจิ (ตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561)

chanoknart 0 56

โปรแกรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยเมจิ (ตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์

ค่าใช้จ่าย 100,000 เยน - 120,000 เยน

1st Economic Comprehensive Knowledge Festival

chanoknart 0 89

ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน 1st Economic Comprehensive Knowledge Festival ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว ประสารมิตร

ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน

chanoknart 0 165

ผลการคัดเลือกนิสิต เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและการสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12345678910Last
 
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 คณะเศรษฐศาตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก มศว ประจำปี 2561 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับ ไทยแลนด์ 4.0" ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร ได้มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศพิธีงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

 
พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

 
พิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

 
โครงการ1st Economic Comprehensive Knowledge Festival

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ 1st Economic Comprehensive Knowledge Festival ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว ประสารมิตร ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.

 
โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เจรจาความร่วมมือจัดทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree Program) Bachelor Degree in Economic (Nottingham University, UK / Srinakharinwirot University, Thailand)) ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร

 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 9 และพิธีไหว้ครู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 9 และพิธีไหว้ครู ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
การประชุมวิชาการ 8th International Conference on Economics, Business and Social Science (ICEBSS - 2017)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Best Paper-2017 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 8th International Conference on Economics, Business and Social Science (ICEBSS - 2017) ในหัวข้อ “Sweet Green Tea Consumption with Health Economics Matter” ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560

 
โครงการเจรจาความร่วมมือจัดทำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือจัดทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree Program) Bachelor Degree in Economics (Nottingham University, UK/Srinakharinwirot University, Thailand) ณ Notttinham University ประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Rachel Buckley ตำแหน่ง Global Engagement Manager จาก Nottingham University ได้เดินทางมาเยือน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และให้คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ ณ ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล. ปิ่น มาลากุล

 
โครงการ SWU OPEN HOUSE 2017

เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ SWU OPEN HOUSE 2016 เพื่อประชาสัมพันธ์คณะให้นักเรียนที่สนใจได้ทราบข้อมูล และวิธีการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
โครงการ Economics Academic Articles Forum (First Semester)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 256 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการEconomics Academic Articles Forum (First Semester) ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     
   

 

 

คลิปวีดิทัศน์การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม  คุณณุชมา เก้าเอี้ยน คุณวนิดา หมื่นอักษร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์

 

คลิปวีดิทัศน์อื่นๆ
   
TNN Life News Weekend : มศว.ดึงเอกชนปลุกแรงบันดาลใจ Gen-y สู่ startup    

 

วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์
วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย) วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ (อังกฤษ)
วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาคณะเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   
 
 
 
 
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2560 นายหฤษฏ์ ศรีพฤทธิ์เกีบรติ นายธนาคม ศรีศฤงศคาร และ นายพีรพัฒน์ ตันเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา สสค.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายหฤษฎ์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมี อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Social Sciences, Economics and Finance

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Social Sciences, Economics and Finance ณ เมือง Montreal ประเทศแคนาดา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 256

การประกวด INFOGRAPHIC ในหัวข้อ "มา PDMO CAMP แล้วได้อะไร"

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด INFOGRAPHIC ในหัวข้อ "มา PDMO CAMP แล้วได้อะไร" จัดโดยสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560

โครงการ PDMO Camp 2017

ขอเเสดงความยินดีกับนายณัฐพล สีวลีพันธ์ และนางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ" ในหัวข้อ แผนปฏิบัติการที่จะนำพาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชยา มหาวิริยะกุล นายอนิรุทธ์ มาลัย และ นางสาวพิมพเพชร พูลเทเวศร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ้่านมา โดยมี อาจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมที

โครงการ “Learn & Earn @ KTC

ขอแสดงความยินดีกับนายวรวุฒ เกิดประวัติ (คนที่ 1 จากซ้าย) และ นายณัฐวัตร สุวิทยะศิริ (คนที่ 1 จากขวา) นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล“Best Inspire for Startup” จากการประกวดบทความ ภายใต้หัวข้อ KTC Gen D ตอน พลังแห่งความคิด “คิดดี ทำดี SMEs Startup” ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาคารทีเอสที โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการประกวดพานไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2559

[รางวัลประเภทสวยงาม]
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

[รางวัลประเภทสร้างสรรค์]
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา นิสิตชั้นปีที่ 4 นายอนิรุทธ์ มาลัย นิสิตชั้นปีที่3 และนายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความวิจัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท อาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และอาจารย์ดนัย ธนามี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
 
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร. ธิติมา พลับพลึง นิสิตระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ "ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษา ทรัพย์สินครัวเรือน และกรณีศึกษาทางเลือกการศึกษาในครัวเรือนยากจน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี อาจารย์ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายสรวิศ เอี่ยมธนปกรณ์ (ซ้าย) นิสิตหลักสูตรสองภาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ สวทช. กับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายธัชชัย อัศวบัณฑิต นิสิตชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และ        นโยบายสาธารณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายธัชชัย อัศวบัณฑิต    (ปี 3) นายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา (ปี 3 โปรแกรม 2 ภาษา) และนายอนิรุทธ์ มาลัย (ปี 2) นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่ได้รับ     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัด ณ  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท และ อาจารย์ พีระ ตั้งธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

   

 

 

                                                     

                                               ปฎิทินกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

           ชั้นปีที่  1

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
15 สิงหาคม 2558   โครงการปฐมนิเทศ
8 ตุลาคม 2558   พิธีวันไหว้ครู
21 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558   SWU GAMES
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
2  ธันวาคม 2558  โครงการดูหนังวันพ่อ
9 มิถุนายน  2559   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          * กิจกรรมอื่น KU - SWU

            ชั้นปีที่  2

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
8 ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
13   มกราคม 2559  การศึกษาดูงาน ณ สวนจิตรลดา 
20  เมษายน 2559  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
6-10 มิถุนายน 2559  โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

         

           ชั้นปีที่  3

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
8 ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
26  พฤศจิกายน 2558  โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558
27-28 พฤศจิกายน 2558  โครงการ Open House
27  เมษายน 2559  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 
กรกฎาคม 2559  โครงการนิเทศการฝึกงาน

 

           ชั้นปีที่  4

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
5  ตุลาคม 2558  โครงการอบรมบุคลิกภาพ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
8  ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
23  เมษายน 2559  โครงการปัจฉิมนิเทศ

 

กิจกรรมอื่นๆ :    1. โครงการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงนอกสถานที่
   2. โครงการ buddy สำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเมจิ      
   3. อบรมภาษาอังกฤษต่างประเทศ
   4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน

 

 

 

 

   

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
2. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  
3. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  

 

 

 

  

   
    ANNUAL REPORT
FACULTY OF ECONOMICS  2017
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2016
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2013-2014
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2012-2013

 

 

                 จดหมายข่าวคณะเศรษฐศาสตร์                                                    ปีที่ 5 ฉบับที่ 12                             เดือน ธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2560    

 

                 จดหมายข่าวคณะเศรษฐศาสตร์                                                    ปีที่ 4 ฉบับที่ 11                             เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2559    

 

                 จดหมายข่าวคณะเศรษฐศาสตร์                                                    ปีที่ 4 ฉบับที่ 10                             เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559    

 

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 4 ฉบับที่ 9                  เดือน มกราคม - เมษายน 2559    

 

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8                  เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558     

               จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                 และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7                          เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558         

                 จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6                    เดือน มกราคม - เมษายน 2558

             จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5                   เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557 

             จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                 และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4                             เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557            

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3                    เดือน มกราคม - เมษายน 2557 

               จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2                    เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1                   เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

 

 
Policy Note
Volume 4 No.1, 2017
Policy Note
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
Policy Note
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 
 
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
 

 

สมุดบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน 2558

สมุดบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน 2557