หน้าแรก

เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

International Conference on Economics, Management and Technology

International Conference on Economics, Management and Technology

International Conference on Economics, Management and Technology Faculty of Economics, Srinakharinwirot University Full Paper Submission: Now – Oct 23 Facebook Twitter Google+ 1053Shares

อ่านต่อ
การบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

การบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิจตอล คอร์เปอ  เรชั่น จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 14คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ:ศาสต…

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

โครงการ ECON 4U ครั้งที่ 2

โครงการ ECON 4U ครั้งที่ 2

เมื่อระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ ECON 4U ครั้งที่ 2 ณ ไร่ดา…

อ่านต่อ
โครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย หัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณการวิจัย “

โครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย หัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณการวิจัย “

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย โดยได้รับเกีย…

อ่านต่อ
การบรรยาย เรื่อง “เราจะเรียน จะสอนกันอย่างไร ในยุคนี้”

การบรรยาย เรื่อง “เราจะเรียน จะสอนกันอย่างไร ในยุคนี้”

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดการบรรยาย เรื่อง “เราจะเรียน จะสอนกันอย่างไรในย…

อ่านต่อ
250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

1053Shares