หน้าแรก

เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

International Conference on Economics, Management and Technology

International Conference on Economics, Management and Technology

International Conference on Economics, Management and Technology Faculty of Economics, Srinakharinwirot University Full Paper Submission: Now - Oct 23 Dr. Pisit Puapan - Director of Macroeconomic Analysis Division, Ministry of Finance, Thailand Dr. Chumpol Phornprapha - Chairman of Thitikorn Public Co., Ltd Dr. Pun-Arj Chairatana - Executive Director of National Innovation Agency (Public Organization) (NIA), Thailand Register Form Referred SubmissionsJournal Awards and ProceedingsConference Venu…

อ่านต่อ
การบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

การบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยาย "ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิจตอล คอร์เปอ  เรชั่น จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ชั้น 14คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ:ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

📅 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี 📍ดูป…

อ่านต่อ
ประกาศ (TCAS รอบที่ 2 ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศ (TCAS รอบที่ 2 ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศ (TCAS รอบที่ 2 ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ ระดั…

อ่านต่อ
ขยายเวลารับสมัคร #TCAS61 รอบที่ 3

ขยายเวลารับสมัคร #TCAS61 รอบที่ 3

ประกาศล่าสุดจากทาง ทปอ. ได้ขยายเวลารับสมัคร #TCAS61 รอบที่ 3 อีกครั้ง! โดยครั้งนี้จะให้สมัครถึง 19 พ…

อ่านต่อ
250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

1147Shares