Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Academic Scrvices
  7. Download
  8. Contact
image

Q&A คำถามที่พบบ่อย

การจ่ายค่าเทอม

ผูกบัญชีธนาคาร SCB กับระบบ Supreme อย่างไร
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตจะต้องผูกบัญชี SCB กับระบบ Supreme ก่อนจึงจะสามารถจ่ายค่าเทอมได้
ขั้นตอนการผูกบัญชี SCB กับระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัย
1. นิสิตเปิดบัญชี SCB ที่สาขาใดก็ได้ และสมัครใช้บริการแอพ SCB easy
2. เข้าไปที่เมนู ธุรกรรมของฉัน> สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ> กดยอมรับ> เลือก "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" หรือ ใส่หมายเลข "3434"> ระบุเลขประจำตัวนิสิต 11 หลัก> กด "ยืนยัน"
3. นิสิตเข้าระบบ Supreme เพื่อบันทึกเลขที่บัญชี แถบ "แก้ไขประวัตินิสิต"> แถบ "ข้อมูลการศึกษาปัจจุบัน"> หัวข้อ "ข้อมูลธนาคาร"
4. รอธนาคารผูกบัญชีกับมหาวิทยาลัย 7-14 วันทำการ จึงจะสามารถชำระค่าเทอมได้