คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์

นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์)

เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา

นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เรื่องการจัดการระบบภาพและการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

นายณัฐกร ตุ้ยทา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

เรื่องการออกเลขหนังสือในระบบงานสารบรรณ

นายจักร์ทิพย์ กลับแสง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน)

เรื่องการทำเรื่องย้ายคณะ

นางสาวชาลิณี กรแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่องแนวปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ SWU ERP

นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

เรื่อง ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) : งานกิจกรรม

นางสาวณัฐณิกา บุญที่สุด
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง การเบิกจ่ายพัสดุ (MIRO) ในระบบ SWU-ERP

นางศิริพร ช่วยอุปการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เรื่องการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Empty tab. Edit page to add content here.
CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet