ช่องทางการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณเศรษฐศาสตร์ได้ประกาศช่องทางการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน) รายละเอียดดังนี้

 

ตารางสอนนิสิต ระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน อาจารย์ผู้สอน รูปแบบการเรียนการสอน วัน เวลา รูปแบบ ช่องทางการเข้าห้องเรียน
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 3(2-2-5) EC21A-C
EC31A-C
40 อาจารย์ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย Online THU/FRI 13.30-16.30 Line
http://line.me/ti/g/EKrE0Ob3xd
วิทยาการข้อมูล *(ภาคพิเศษ) B02 3(2-2-5) EC21T
EC31T
40 อาจารย์ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย Online MON/FRI 16.30-19.30
ECC427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC21A-C
EC31A-C
60 อาจารย์ทักษอร ภุชงค์ประเวศ Online TUE/WED 13.30-16.30 Facebook https://www.facebook.com/groups/532869061075655
ECC433 เศรษฐศาตร์แรงงาน B01 3(3-0-6) EC21A-C
EC31A-C
60 อาจารย์ธนาคม ศรศฤงคาร Online THU/FRI 09.30-12.30 Facebook
Google Classroom
https://www.facebook.com/groups/137945078398625
เศรษฐศาตร์แรงงาน  *(ภาคพิเศษ) B02 3(3-0-6) EC21T
EC31T
60 อาจารย์ธนาคม ศรศฤงคาร Online TUE/WED 16.30-19.30 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ3NjM3NTYx?cjc=va6gshh
ECC455 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 3(2-2-5) EC21A-C
EC31A-C
60 อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย Online TUE/WED 09.30-12.30 line ภาคปกติ: https://line.me/R/ti/g/aHsxumLAhW
เศรษฐกิจรายประเทศ *(ภาคพิเศษ) B02 3(2-2-5) EC21T
EC31T
60 อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย Online THU 16.30-19.30 line ภาคพิเศษ: https://line.me/R/ti/g/cmN0BQ6RCg
SAT 13.30-16.30
ECC112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์*เก็บตก B01 3(2-2-5) EC11A-C
EC11T
60 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร Online TUE 09.30-12.30 line http://line.me/ti/g/lPkN3eYkhV
60 TUE 13.30-16.30

 

PDF downloadhttps://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/สรุปตารางสอน-3-2563-ช่องทางการติดต่อเข้าเรียน.pdf

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *