ตารางเรียนวิชาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโท ของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง

วิชาโทคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
รายวิชาโทหลักสูตรใหม่ ปี 61 สำหรับนิสิต รหัส 63
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B03 3(3-0-6) MN2 40 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส MON 09.30-12.30 1201 *หลักสูตรใหม่ รหัส*63
รายวิชาโทหลักสูตรเก่า ปี 54 สำหรับนิสิต รหัส 61 และ 62
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
EC371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) MN3-4 20 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส MON 09.30-12.30 1201 *หลักสูตรเก่า รหัส*61/62
EC447 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ B01 3(3-0-6) MN3-4 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ MON 09.30-12.30 ECON4 *หลักสูตรเก่า รหัส*61/62
EC454 เศรษฐศาสตร์แรงงาน B01 3(3-0-6) MN3-4 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร FRI 09.30-12.30 ECON4 *หลักสูตรเก่า รหัส*61/62
EC487 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 3(3-0-6) MN3-4 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย MON 13.30-16.30 ECON4 *หลักสูตรเก่า รหัส*61/62

สามารถส่งแบบฟอร์มขอลงเรียนวิชาโทและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15550
วัน-เวลาทำการ :วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

E-mail: jaktip@g.swu.ac.th

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64-วิชาโท.pdf

เกรณ์การรับนิสิตวิชาโท ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิต รหัส 63 เป็นต้นไป :https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศวิชาโท-คณะเศรษฐศาสตร์-ปี2564.pdf

แบบฟอร์มขอลงเรียนวิชาโท:https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศวิชาโท-คณะเศรษฐศาสตร์-ปี2564.pdf

Academic Calendar PDF: https://www.swu.ac.th/information/pdf/under_academic_2564.pdf

รายละเอียดกิจกรรมในภาคเรียน/ Semester activities details: https://econ.swu.ac.th/academic-calendar-undergrad2021/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet