ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564/ The study schedule for semester 1 academic year 2021

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 (วันเปิดภาคเรียน) สิงหาคม – วันอังคารที่ 14 (วันสุดท้ายของภาคเรียน) ธันวาคม 2564

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 1 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 2 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 16-23 สิงหาคม 2564 (สามารถเพิ่ม-ลด รายวิชาได้)

The program committee arranged the study schedule for International Program student for semester 1 academic year 2021. Now, there is no study policy under the pandemic of COVID-19 of acadmic year 2021, however, the program provides ONLINE study method and classroom for the semester. If there is poicy or announcement for the semester, we will announce you later.

The semester 1 academic year 2021 will be between Monday, August 9 (Start), – Tuesday, 14 (end), 2021.

The 1st round registration will be held between July 16-25, 2021 on Supreme System.

The 2nd round registration will be held between August 16-23, 2021 on Supreme System.

 

ชั้นปีที่ 1 (Freshmen)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
หน่วยกิต
(CREDIT)
ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
(INSTRUCTOR IN CHARGE)
วันเรียน
(DAY)
เวลาเรียน
(TIME)
ห้องเรียน
(ROOM)
SWU 123 ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION I B03 3(2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ THU 09.30-12.30 1401
SWU151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT B64 3(3-0-6) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ FRI 13.30-16.30 1401
SWU 243 PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT B12 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี TU 13.30-16.30 1401
Module: Introduction to Microeconomics B01 6 (4-4-10)
ECN111 MATHEMATICAL ECONOMICS 1 3 (2-2-5) อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี THU 13.30-16.30 1401
ECN112 PRINCIPLE OF MICROECONOMICS 3 (2-2-5)  ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย MON 09.30-12.30 1401
ชั้นปีที่ 2 (Sophomore)
SWU 133 JOGGING FOR HEALTH 1(0-2-1) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ รอสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
SWU161 HUMAN IN LEARNING SOCIETY B01 2(2-0-4) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ TUE 10.30-12.30 1401
SWU 261 ACTIVE CITIZENS B36 3(3-0-6) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ WED 09.30-12.30 01-35-0503E
ECO 211 ACCOUNTING FOR ECONOMISTS B01 3(3-0-6) Akhilesh Triredi, Ph.D. อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ FRI 09.30-12.30 1402
ECO 221 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS B01 3(3-0-6) ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ TUE 13.30-16.30 1402
ECO 231 STATISTICS FOR ECONOMICS B01 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย THU 09.30-12.30 1201
ชั้นปีที่ 3 (Junior)
ECO311 LAW FOR ECONOMISTS B01 3(3-0-6) ผศ. แคทรีน สหชัยยันต์ ผศ. ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์ MON 09.30-12.30 1402
ECO 321 INTERMEDIATE MACROECONOMICS B01 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย WED 09.30-12.30 1401
ECO 331 ECONOMETRICS B01 3(2-2-5) อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี THU 13.30-16.30 1402
ECO 341 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ECONOMICS B01 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. MON 13.30-16.30 1401
ECO 351 MONEY AND BANKING B01 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย THU 09.30-12.30 1403
ชั้นปีที่ 4 (Senior)
ECO421 WORLD ECONOMY B01 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ TUE 13.30-16.30 1101
ECO486 SEMINAR IN ECONOMICS B01 3(3-0-6) ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช MON 13.30-16.30 1101
ECO441 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY B01 3(3-0-6) อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช WED 13.30-16.30 1101
ECO442 CREATIVE ECONOMY B01 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม TUE 09.30-12.30 1101
ECO452 TEORY OF FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS B01 3(3-0-6) ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ THU 09.30-12.30 1101
ECO461 ECONOMICS OF REGIONAL INTEGRATION AND INTERNATIONAL INVESTMENT B01 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย FRI 09.30-12.30 1101
ECO462 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT B01 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. MON 09.30-12.30 1101
ECO463 ECONOMIC OF SERVICE SECTOR B01 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. THU 13.30-16.30 1101
กลุ่มวิชาเลือก (Elective)
ECO 372 PUBLIC FINCANCE B01 3(3-0-6) อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ FRI 13.30-16.30 1101

 

PDF Link: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/ตารางเรียนนานาชาติ-2564.pdf

Academic Calendar PDF: https://www.swu.ac.th/information/pdf/under_academic_2564.pdf

รายละเอียดกิจกรรมในภาคเรียน/ Semester activities details: https://econ.swu.ac.th/academic-calendar-undergrad2021/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet