โครงการ 4+1

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ 4+1

1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร 

(ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง C+ และรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นกลาง
C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชา วศอ 304 การวิจัยการดำเนินการ หรือ วศอ 305 การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต C+ และรายวิชาวศอ 352 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรมC+ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชา วศล 304 การวิจัยการดำเนินการ หรือ วศล 305 การวางแผนและการควบคุม
การผลิต C+ และรายวิชา วศล 306 การจำลองแบบโซ่อุปทาน หรือ วศล 307 การดำเนินงาน
และกลยุทธ์โซ่อุปทาน C+ หรือและ วศล 303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิสติกส์
C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1)

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
เบอร์โทร 02 1691004
อีเมล suwimonh@g.swu.ac.th

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet