เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

***TCAS 65*** กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ admission.swu.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line : @ECONSWU

อ่านต่อ
ทุนมูลนิธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2564

ทุนมูลนิธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2564

ทุนมูลนิธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2564 สำหรับนิสิตที่มีฐานะยากจน ขาดแคลานทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี จำนวน 22 ทุน ทุนละ 15,000 บาท เปิดรับสมัครถึง 15 พ.ย. 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3lUAyNI

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

โครงการบรมราชบพิตรรำลึก  : เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โครงการบรมราชบพิตรรำลึก : เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมคณะผู…

อ่านต่อ
นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ให้มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ให้มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีแก่ นายภูวเนศร์ บันลือสมบัติกุล นายกิตต์ปกรณ์ สอแจ่มจิตต์ และนายปรัชญา อ่อนมั่ง ที่ได…

อ่านต่อ
โครงการวันอาสาฬหบูชา

โครงการวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร…

อ่านต่อ
250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

วิสัยทัศน์ + อัตลักษณ์

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

นิสิต

วิจัย

ข่าวสาร

กิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี (นานาชาติ)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ทรัพยากร

ร้านค้า

สนามกีฬา

หอสมุด

CoinIMP Miner is running in background.