ตารางเรียนและช่องทางการเรียน หลักสูตรประชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Schedule and platform to study of Ph.D. in Econmics (International Program) Semester 2 Academicyear 2021

ตารางเรียนและช่องทางการเรียน หลักสูตรประชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Schedule and platform to study of Ph.D. in Econmics (International Program) Semester 2 Academicyear 2021

ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/ The Schedule for Ph.D. in Economics (International Program)
แบบที่ 2.1.1 กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์/ 2.1.1 Track for whom who has Master in Economics
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
หน่วยกิต
(CREDIT)
ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
Course Syllabus วันเรียน
(DAY)
เวลาเรียน
(TIME GMT+7)
ห้องเรียน
(ROOM)
Platform LINK
ECO711 ADVANCED MICROECONOMICS D01 3(3-0-6) ผศ.ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
(Asst.Prof.Nantarat Tangvitoontham, Ph.D.)
Not available SAT 13.30-16.30 Online Zoom Meeting ID: 956 4708 3320

or

CLICK

Ruihui Pu, Ph.D.
Yehui Wang, Ph.D.
ECO712 ADVANCED MACROECONOMICS D01 3(3-0-6) Assoc. Prof. Xiaoheng Xu, Ph.D. Not available MON 16.30-19.30 Online Zoom Meeting ID: 965 1523 4370

CLICK

อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
(Danai Tanamee, Ph.D.)
 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
(Asst.Prof.Suppanunta Romprasert, Ph.D.)
ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/ The Schedule for Ph.D. in Economics (International Program)
แบบที่ 2.1.2 กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาอื่น/ 2.1.1 Track for whom who has Master other field of studies
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
หน่วยกิต
(CREDIT)
ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
Course Syllabus วันเรียน
(DAY)
เวลาเรียน
(TIME)
ห้องเรียน
(ROOM)
Platform LINK/CODE
ECO511 MICROECONOMIC THEORY D01 3(3-0-6) Asst.Prof. Zheng Wei, Ph.D. Not available TUE 16.30-19.30 Online Zoom Meeting ID: 955 1038 8440

CLICK

ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท
(Asst.Prof.Adul Supanut,  Ph.D.)
ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์
(Asst.Prof.Peera Tangtammaruk,  Ph.D.)
ECO512 MACROECONOMIC THEORY D01 3(3-0-6) ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
(Asst.Prof.Sivalap Sukpaiboonwat,  Ph.D.)
Not available SAT 09.30-12.30 Online Zoom Meeting ID: 968 1379 2092

CLICK

ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย
(Asst.Prof.Buithiminh Tam,  Ph.D.)
Assoc. Prof. Xinchun Zhang, Ph.D.
ECO513 APPLIED ECONOMETRICS D01 3(3-0-6) Assoc. Prof. Jianxu Liu,  Ph.D. Not available THU 16.30-19.30 Online Zoom Meeting ID: 939 5632 9172

CLICK

อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส
(Polpat Kotrajaras,  Ph.D.)
อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย
(Thongchart Bowonthumrongchai,  Ph.D.)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet