ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐสาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564/ Platform to contact instructors of Bachelor of Economics (International Program) Semester 2 Academicyear 2021

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐสาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Platform to contact instructors of Bachelor of Economics (International Program) Semester 2 Academicyear 2021

ชั้นปีที่ 1 (Freshmen)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันเรียน
(DAY)
เวลาเรียน
(TIME)
ห้องเรียน
(ROOM)
Course Syllabus ช่องทางการติดต่อ Link
SWU111 THAI FOR COMMUNICATION B31 ARR MON 13.30-16.30 01-35-0403W Not available Moodle Click
SWU124 ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION II B03 ARR THU 08.30-12.30 01-36-1401 Not available Follow up with Facebook Fanpage: GenEd SWU
SWU132 PERSONAL FITNESS B51 ARR FRI 13.30-16.30 01-99-9999 Not available Moodle Click
B52 ARR FRI 13.30-16.30 01-99-9999 Not available Moodle Click
SWU141 LIFE IN A DIGITAL WORLD B32 ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี WED 13.30-16.30 01-35-1002 Not available Moodle Click
Module 2 : Introduction to Macroeconomics
ECN121 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS B01 ผศ. ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ TUE 09.30-12.30 1102 & online Not available Group Line Click
ECN122 INTRODUCTION TO BUSINESS AND BUSINESS ETHICS B01 Ruihui Pu, Ph.D. MON 09.30-12.30 1101 & online Not available Group Line Click
ECN123 THAI ECONOMY B01 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ WED 09.30-12.30 1102 & online Not available Group Line Click
ชั้นปีที่ 2 (Sophomore)
SWU342 ELECTRONIC COMMERCE B03 อาจารย์วิรดา ทรงเหรียญชัย WED 09.30-12.30 01-35-1001 Not available Moodle Click
ECO212 INTRODUCTION TO BUSINESS B01 Ruihui Pu, Ph.D. MON 13.30-16.30 1402 & online Not available Group Line Click
ECO222 INTERMEDIATE MICROECONOMICS B01 ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล FRI 09.30-12.30 1102 & online Not available Group Line Click
ECO223 HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT B01 อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ THU 13.30-16.30 1401 & online Not available Group Line Click
ชั้นปีที่ 3 (Junior)
ECO322 THAI ECONOMY B01 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ TUE 09.30-12.30 1202 & online Not available Group Line Click
ECO323 ECONOMIC POLICY ANALYSIS B01 Ruihui Pu, Ph.D. TUE 13.30-16.30 1402 & online Not available Group Line Click
ECO361 INTERNATIONAL ECONOMICS B01 ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย MON 13.30-16.30 1401 & online Not available Google Classroom Click

or Classroom Code: 5y4npi7

ECO342 MANAGERIAL ECONOMICS AND STRATEGIES B01 ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ THU 09.30-12.30 1402 & online Not available Group Line Click
ECO352 MONETARY THEORY AND POLICY B01 ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย WED 09.30-12.30 1401 & online Not available Google Classroom Click

or Classroom Code: onfe4wq

ECO362 INDUSTRIAL ORGANIZATION B01 อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช MON 09.30-12.30 1402 & online Not available Group Line Click
ชั้นปีที่ 4 (Senior)
ECO443 TRANSPORTATION AND LOGISTIC ECONOMICS B01 อาจารย์ ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล WED 09.30-12.30 1101 & online Not available Group Line Click
ECO451 TIME SERIES ANALYSIS B01 อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก MON 09.30-12.30 1102 & online Not available Group Line Click
ECO453 PRINCIPLES OF INVESTMENT B01 อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี FRI 13.30-16.30 1102 & online Not available Group Line Click

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet