ธันยธรณ์ วัลไพจิตร

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / ธันยธรณ์ วัลไพจิตร

 
นายธันยธรณ์  วัลไพจิตร

นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12231 

email: thungathorn.valapaichitra@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ดูแลการเรียนการสอน ปริญญาตรี (นานาชาติ)

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์

CoinIMP Miner is running in background.