จักร์ทิพย์ กลับแสง

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / จักร์ทิพย์ กลับแสง

 
นายจักร์ทิพย์ กลับแสง

นักวิชาการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน)

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12230 

email: jaktip@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

งานจัดการเรียนการสอน

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์