ณุชมา เก้าเอี้ยน

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / ณุชมา เก้าเอี้ยน

 

นางณุชมา เก้าเอี้ยน

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ :

ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 12225
E-mail : nuchama@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์