ณัฐนิกา บุญที่สุด

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / ณัฐนิกา  บุญที่สุด

 
นางสาวณัฐนิกา
บุญที่สุด

นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12227 
Email : natnika@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ตรวจเอกสารการเบิก-จ่ายทางการเงิน

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 9.00-12.00 น.

รอบบ่าย 13.30-15.00 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์