อภิวันท์ สิ้มศรีสุข

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / อภิวันท์ สิ้มศรีสุข

 
นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข

นักจัดการงานทั่วไป (งานบุคคล)

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12229 
E-mail : apiwan@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

งานแผน งานบุคคล

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์

CoinIMP Miner is running in background.