หน้าแรก / บุคลากร
เจ้าหน้าที่

สำนักงานคณบดี
นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12226
E-mail : sirikarnk@g.swu.ac.th

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข
นักจัดการงานทั่วไป (งานบุคคล)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12229
E-mail : Apiwan@g.swu.ac.th
นายณัฐกร ตุ้ยทา
นักจัดการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : nattakornt@g.swu.ac.th
นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12234
Email: chanoknart@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษา

นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ
นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12232
Email : Wannipay@g.swu.ac.th
นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล ขุนรัตน์
นักวิชาการศึกษา (บริการวิชาการ)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : Wichutaa@g.swu.ac.th
นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร
นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12231
Email : thunyathorn@g.swu.ac.th
นายจักร์ทิพย์ กลับแสง
นักวิชาการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12230
Email : jaktip@g.swu.ac.th
นางศิริพร ช่วยอุปการ
นักวิชาการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12231
Email : siripornso@g.swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ

นางวนิดา หมื่นอักษร (หัวหน้างาน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12228
Email : wanidakoe@g.swu.ac.th
นางสาวชาลิณี กรแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12253
Email : chalineek@g.swu.ac.th
นางสาวณัฐนิกา บุญที่สุด
นักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12225
Email : natnika@g.swu.ac.th
นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12251
Email : jutamasc@g.swu.ac.th

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet