อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย

หน้าแรก

คณาจารย์ / ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย

อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย

E-Mail : thipwi@g.swu.ac.th

Phone: 0986247194

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

Saleepon, R. and Wongrattanachai, T. (2019). Revisited : Is kutnetz curve hold in

Thailand?. Proceedings of The Nine Global Conference on Business and Social Science. Male, Maldives. July 19-20, 2019 : 44-52.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบัตร

2.10 ซอฟต์แวร์

1.เศรษฐศาสตร์จุลภาค
2.การค้าระหว่างประเทศ


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/econ/domains/econ.swu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_single_image.php on line 74

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/econ/domains/econ.swu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_single_image.php on line 78

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet