ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

หน้าแรก

คณาจารย์ / ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

E-Mail : suppanunta@g.swu.ac.th

Phone: 081-918-2045

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538

พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2540

PDSC Economics University of Saskatchewan, Canada 2545

M.A. Economics University of Saskatchewan, Canada 2546

ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)

Romprasert, S. and Trivedi, A. (2021). Sustainable Economy on Community Enterprise and

Digital Marketing. ABAC Journal; 41(1), 62-80.

Romprasert, S. (2020). Economic Analysis on Supplementary Career for Elders. International

Journal of Innovation, Creativity and Change; 13(8), 111-135.

Romprasert, S. (2020). Strategies for Private Hospital Business with Risk Diversification in the

Innovation Era. International Journal of Innovation, Creativity and Change; 12(11), 630-647.

Romprasert, S. (2020). Energy Risk with Community Management and Cost Analysis.

International Journal of Management; 11(5), 1136-1144.

Romprasert, S. (2020). Strategies for Private Hospital Business with Risk Diversification in the

Innovation Era. International Journal of Innovation, Creativity and Change; 12(11), 630-

647.

Techochalalai, S. and Romprasert, S. (2019). Macroeconomic Perspective Chinese

President Era Affecting Chinese Tourist Demand: Case of Thailand. Asian

Administration and Management Review; 2(1), 63-75.

Romprasert, S. and Jermsittiparsert, K. (2019). Energy Risk Management and Cost of

Economic Production Biodiesel Project. International Journal of Energy Economics

and Finance; 9(6) 349-357.

Tangjitprom, N. and Romprasert, S. (2019). Community and Renewable Energy Economic

and Management. Asian Administration and Management Review; 2(1), 177-187.

Romprasert, S. (2018). Managerial Economic Disciplinary in Strategy Planning. Asian

Administration and Management Review; 1(1), 58-65.

Romprasert, S. (2017). Taxonomy of Economic Perspective on Cognitive Domain for Older

Workers Government Policy. International Journal of Economic Research; 14(6) : 1-14.

Srichawla, S. and Romprasert, S. (2017). The Effectiveness of Confirming Indicators: A Case

Study of Stocks in Thailand. The Journal of Risk Management and Insurance; 21(1):

41-60

Romprasert, S. (2017). Sweet Green Tea Consumption with Health Economics Matter.

International Journal of Economic Research; 14(15): 193-202

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. Romprasert, S., editor. Economic on Sustainable Health in Thailand. 3rd

International Conference on Social Sciences Economics and Finance. 26th – 27th

August 2017, in Montreal, Canada ISBN: 9780998900032

2. Romprasert, S., editor. Innovation of Evolution on Music Industries. 2rd

International Conference on Economics Management and Technology. 19th – 21st

November 2019, in Neu-Ulm, Germany

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ

1. Romprasert, S. Forecasting of Rubber in Future Market. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012; 1-176.

2. Suppanunta Romprasert. Theory of Economics and Finance with Telecommunications Governance. Special Mission Driven Bureau (Telecommunications Division) Office of the Broadcasting Commission and National Telecommunications Authority (NBTC) together with Thammasart University Research and Consultancy Institute (In conjunction with the Advisory Board on Writing Parts 1 and 3), 2015; 205-210.

3. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ. (2562). การวิเคราะห์โครงการและเศรษฐศาสตร์ (กับการจัดการทรัพยากรสู่) ชุมชนแบบยั่งยืน. พิมพ์ที่ โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จากัด, 462 หน้า. ISBN: 978-616-474-383-0

1.Macroeconomics
2.International Economics
3.Project Analysis
4.Human Resource Management
5.Energy Economics
6.Financial Economics
7.Creative Economy

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet