ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์

หน้าแรก

คณาจารย์ / พีระ ตั้งธรรมรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์

E-Mail : peerat@g.swu.ac.th

Phone: 02-649-5000 ต่อ 15550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

Ph.D. in Economics, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2011-2015

Master of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2009-2011

Bachelor of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2005-2009

Journal Publications

 1. Tangtammaruk, Peera, The Effect of Nutrition Information, Status Quo Bias, and Loss Aversion on the Health of Thais and their Consumption Behaviour: A Behavioural Economic Approach, International Journal of Business and Globalisation, Vol. 24, No. 1, 123-138. (SCOPUS)
 2. Tangtammaruk, Peera, and Chaiwat, Thanee, (2019) A cohort study on homeless ways of life and happiness in Bangkok, African Journal of Hospitality Tourism and Leisure, Special issue- GCBSS Conference Malaysia, 1-12. (SCOPUS)
 3. Siwareepan, Nattapon and Tangtammaruk, Peera, (2019) The Study of Student’s Bribery Behavior by Experimental Economic Approach, BU Academic Review, 18 (2), 82-98. (in Thai) (1st Tier TCI)
 4. Tangtammaruk, Peera, (2017) An assessment of smoking and non-smoking student preferences for the Thai smoking warning signs, Business and Economic Horizons, 13 (5), 591-603. (SCOPUS)
 5. Tangtammaruk, Peera (2017) Factors Influencing Healthy Consumption Behavior: The case study of students, university students, and working adults at Srinakharinwirot University, Prasarnmit campus, Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences 9 (18), 141-163. (in Thai) (1st Tier TCI)
 6. Tangtammaruk, Peera, and Yoon, Yong (2017) Risk Behaviors of the MSM in Thai Commercial Sex Market: Using insights from Behavioral Economics, International Journal of Economics and Management 11(S1), 237-246. (SCOPUS)
 7. Yoon, Yong, and Tangtammaruk, Peera (2016) “Taking Risk” in the Era of HIV: A Closer Look at Selling Sex in Thailand, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 24 (S),175 – 188. (SCOPUS)
 8. Tangtammaruk, Peera. (2014) Characteristics of Commercial Sex Market in Thailand: A Microeconomics Investigation, Eurasian Journal of Economics and Finance 2 (1), 28-46. (RePEc/ProQuest)
 9. Tangtammaruk, Peera. (2012) Empirical estimates of Marxian Categories in the Thai Economy 1975-2005, NIDA Development Journal 52 (3), pp.1-24 (in Thai) (1st Tier TCI)

 

Research Projects

 1. Tangtammaruk, P., Chavanovanich, J., , Mai-ngam, N., and Dumchuen, N. (2019) The Homeless Early Warning and Settle-up Indicators for the case of Thailand, Thai Health Promotion Foundation and Chulalongkorn University Social Research Institution, Thailand (in Thai)
 2. Sumano, B. Bisonyabut, N., Pitukthanin, A., Tangtammaruk, P., and Chimmamee, M. (2018),  Social Impact Evaluation Mechanism Phase 1,  Thai Health Promotion Foundation and Thailand Development Research Institution Foundation, Thailand (in Thai)
 3. Chaiwat, T., Tangtammaruk, P.,  Praiwan, R., and Mai-ngam, N. (2018), The Cost Analysis of New Homeless through Life Transformation in the Early Stage, Thai Health Promotion Foundation and Chulalongkorn University Social Research Institution, Thailand (in Thai)
 4. Tangtammaruk, Peera. (Researcher), Improvement of policies to promote the electricity production from renewable energy,  Energy Research Institute, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand, 2012 (in Thai)

1.การประยุกต์เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐมิติ
2.เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง
3.ทฤษฎีเกม
4.ความยากจน
5.เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
6.เศรษฐศาสตร์พัฒนา
7.ประเด็นทางสังคม และประชากรกลุ่มเปราะบาง

Foundation of Economics

Microeconomics

Advance Microeconomics

Game Theory

Statistics for Business and Economic

Econometrics

Economic Research Method

Special Topic in Behavioral Economics

Economic Regulation

Semester 2/2019: Wednesday 13.30-15.30

OR

Make an appointment by email: peerat@g.swu.ac.th

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet