ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

หน้าแรก

คณาจารย์จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

 

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

E-Mail: jirawatj@g.swu.ac.th

Line ID: econswuji

https://www.researchgate.net/profile/Jirawat_Jaroensathapornkul

Phone : + 66 8 91555632

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

PhD (Agricultural and Resource Economics) (International Program) Kasetsart University, Thailand มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550

MA (Economics) Thammasat University, Thailand ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

BSc (Agricultural Economics ) Kasetsart University, Thailand วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537

เศรษฐศาสตร์มหภาคของการเกษตร (Macroeconomics of agriculture)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2551). “แรงขับเคลื่อนของการวิจัยต่ออัตราการเจริญเติบโตภาคเกษตรไทย (Driving Force of Research toward Thailand's Agricultural Growth)". วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ. 82-92. (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. and Tongpan, S. (2007). “Impacts of Government Spending on Thailand’s Agricultural Sector”. Kasetsart Journal of Social Sciences. 28(3): 385-395. SCOPUS Citation Index

(3) Jaroensathapornkul, J. (2007). “The Economic Impact of Public Rice Research in Thailand”. Chulalongkorn Journal of Economics19(2): 111-134. ASEAN Citation Index (ACI)

(4) Jaroensathapornkul, J. (2010). “Spending for Growth: An Empirical Evidence of Thailand”. Applied  Economics Journal. 17(2): 27-44.ASEAN Citation Index (ACI)

(5) Jaroensathapornkul, J. (2017). “Truck Terminal Project in Sa Kaeo Province: Implication of Border Trade between Thailand and Cambodia". Journal of Mekong Societies, 13(1): 55-80.ASEAN Citation Index (ACI)

(6) Jaroensathapornkul, J. (2017). “Effects of non-tariff barriers on Thai exports of key vegetables to ASEAN countries". International Journal Trade and Global Markets, 10(1): 3-12.SCOPUS Citation Index

(7) Jaroensathapornkul, J. (2018). “Linear Approximate Almost Ideal Demand System for Thai Agricultural Products in ASEAN Countries".  Advanced Science Letters, 24(4):2522-2526. IngentaConnect Database

(8) Jaroensathapornkul, J. (2021). Value of food loss in ASEAN countries and its relationship with economic growth. International Journal of Agricultural Technology, 17(1):115-128. SCOPUS Citation Index

 

(9) Jaroensathapornkul, J. (2021). Impact of Exchange Rate Volatility on the Export of Thailand’s Key Agricultural Commodities to ASEAN Countries. Kasetsart Journal of Social Sciences, 42(1): 129-134. SCOPUS Citation Index

 

แบบจำลองวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง (Real business cycle model)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. 2553. “บทบาทของภาคเกษตรในความผันผวนของเศรษฐกิจไทย (Role of Agricultural Sector in Thailand’s Aggregate Business Cycle Volatility)". วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 28(1): 84-121.1st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. (2014). “Existence of J-Curve between Thailand and ASEAN: A Real Business Cycle Perspective". International Proceedings of Economics Development and Research.EBSCO Database

(3) Jaroensathapornkul, J. (2014). “Testing International Real Business Cycle Model in Thailand: Why is its cycle so volatile?”. Applied Economics Journal. 21(2): 52-71. (in Thai)ASEAN Citation Index (ACI)

(4) Jaroensathapornkul, J. (2020). Impacts of Technological Shock on the Agricultural  Business Cycle. Jurnal Ekonomi Malaysia54(1): 1-17. SCOPUS Citation Index

เศรษฐศาสตร์ของยาสูบ (Economics of tobacco)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2553). “ผลตอบแทนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ ในตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (Return and Economic Cost of Burley Tobacco Production in Tubpeung Subdistrict, Srisumrong District, Sukhothai Province)". วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 18(2): 37-49.1st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. (2014). “Comparisons of Chemical and Pesticide Usage between Burley and Rice Farming: Economics Cost should be Realized". Naresuan University Journal, 22(1): 54-681st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

(3) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2564). ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของภาษีสรรพสามิตต่อการปลูกยาสูบ: มุมมองทางมหภาคและจุลภาค. วารสารแก่นเกษตร, 49(5). (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

  • เศรษฐศาสตร์มหภาคของการเกษตร (Macroeconomics of agriculture)
  • แบบจำลองวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง (Real business cycle model)
  • เศรษฐศาสตร์ของยาสูบ (Economics of tobacco)

ปีการศึกษา 2563

ECC111 Mathematical Economics I

ECC212 Introduction to Econometrics

ECC424 Agricultural Economics

จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2564). แห่งความเข้าใจ…ในเศรษฐมิติ (พิมพ์ครั้งที่ 3). คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ: กรุงเทพฯ

สามารถนัดหมายผ่าน Email, Line ID: econswuji, Phone 0891555632, Facebook

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet