หน้าแรก

คณาจารย์ / ดนัย ธนามี

อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี

ติดต่อ :

E-Mail : danait@g.swu.ac.th

Phone:

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

International Finance, International Economics, Macroeconomics, Financial Economics, and Applied Econometrics

B.Eng. Construction Engineering
King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang, Thailand
1998
M.A. Economics Eastern Michigan University, U.S.A.
2003
Ph.D. Economics The University of Kansas, U.S.A.
2014

Published Paper: D. Tanamee and H. Nguyen “A New Measure of International Risk Sharing.” International Journal of Economic Research. Vol. 14, No. 6, p171-189, 2017. 

Conference Presentation: D. Tanamee and H. Nguyen “A New Measure of International Risk Sharing”, The 5th International Conference on Applied Business and Economics Research, Bali Dynasty Resort, Bali, Indonesia, May 20-21, 2017. 

D. Tanamee “Uncovered Equity Parity: Is It Another Puzzle?", Missouri Valley Economic Association 47th Annual Meeting, Hyatt Regency St. Louis at The Arch, St. Louis, MO, USA, October 28-30, 2010. 

D. Tanamee “Real and Nominal Puzzles of the Uncovered Interest Parity."  Missouri Valley Economic Association 46th Annual Meeting, Kansas City Marriott Country Club Plaza, Kansas City, MO, USA, October 22-24, 2009. 

A. Skiba and D. Tanamee “Effect of Exchange Rate Fluctuations on the Product Variety of Exports", Midwest International Economics Meetings, Spring 2009, University of Iowa, Iowa City, IA, USA, May 1-3, 2009. 

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.