หน้าแรก

คณาจารย์ / อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

ติดต่อ :

E-Mail : aotip.ratniyom@gmail.com

Phone:

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.