กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์

หน้าแรก

คณาจารย์กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์

 
 
ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์

ติดต่อ :

E-Mail : kaveepot@swu.ac.th

Phone : 090-959-7357

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV-EN

CV-EN

CV-TH

CV-TH

Research Interest :

International Trade and Finance,

Public Economics

Ph.D. in Economics, University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.A.

M.A. in Economics, University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.A.

B.A. in Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand       

Empty tab. Edit page to add content here.