หน้าแรก / บุคลากร
คณาจารย์

คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
E-Mail : chompoonuh@g.swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
E-mail : aotip.ratniyom@gmail.com, or-tip@g.swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
E-Mail : jirawatj@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
E-Mail : nattayapr@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย
E-Mail : bminhtam@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
E-Mail : nantarattang@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์
E-Mail : peerat@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร
E-Mail : ratchapan@swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
E-Mail : sivalap@swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
E-Mail : suppanunta@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
E-Mail : saree@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา
E-Mail : suwimonh@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล
E-Mail : econswur@yahoo.com
อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์
E-Mail : kaveepot@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
E-Mail : danait@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย
E-Mail : thongchart@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส
E-Mail : polpat@g.swu.ac.th
Dr. Ruihui Pu
E-Mail : ruihui@g.swu.ac.th
อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย
E-Mail : thipwi@g.swu.ac.th
อาจารย์ธนาคม ศรีศฤงคาร
E-Mail : thanakhom@g.swu.ac.th
อาจารย์สุทธิดา พลายงาม
E-Mail : sutidap@g.swu.ac.th

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet