การขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาสองกลุ่มวิชา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเสรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาสองกลุ่มวิชาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เป็นเอกสารประกอบ

  1. สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript)

  2. สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

  3. รูปถ่ายบัณฑิตสวมชุดครุยสีคณะเศรษฐศาสตร์

สามารถส่งเอกสารได้ที่ คุณธันยธรณ์ วัลไพจิตร นักวิชาการศึกษา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล โดยเอกสารจะได้หลังจากยื่นคำร้อง 5 วันทำการเป็นอย่างน้อย

ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในลิงก์นี้ : https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/ECON-AC-008-แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาสองกลุ่มวิชา.pdf

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.