แบบฟอร์มรายงาน Timeline สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรายงาน Timeline สำหรับนิสิตและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอให้ท่านกรอกรายละเอียด Timeline 14 วันย้อนหลังนับตั้งแต่ท่านทราบว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยจะนับวันที่ท่านทราบว่าติดเชื้อเป็นวันที่ 1 และนับถอยหลังไปจนกระทั่งครบวันที่ 14

เช่น ท่านทราบว่าท่านติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 13 เมษายน 2564

วันที่ 1 ของท่านจะเป็นวันที่ 13 เมษายน 2564

วันที่ 2 จะเป็นวันที่ 12 เมษายน 2564 นับถอยหลังไปเรื่อยๆ จนครบ 14 วัน เป็นต้น ดังตัวอย่างด้านล่าง

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ทางคณะเศรษฐศาสตร์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับโดยจะดำเนินการรายงานต่อมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะเพียงข้อมูลที่มิสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ เช่น ชั้นปี หลักสูตรที่กำลังศึกษา และ timeline เท่านั้น

สามารถกรอกรายละเอียดและ Timeline ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/diKrmXjtJ2evVqsb6

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *