งานบริการการศึกษา

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลัก …

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

(วิชาโท และวิชาเสรี สำหรับนิสิตต่างคณะ)ตารางสอบกลางภาคแและปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิชาโทและวิชาเสรี) ได้จัดตารา …

(วิชาโท และวิชาเสรี สำหรับนิสิตต่างคณะ)ตารางสอบกลางภาคแและปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

ตารางสอบกลางภาคแและปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โค …

ตารางสอบกลางภาคแและปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) Read More »

(วิชาโทและเสรี นิสิตต่างคณะ)ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

(วิชาโทและเสรี นิสิตต่างคณะ)ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้ส …

(วิชาโทและเสรี นิสิตต่างคณะ)ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ( …

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐสาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564/ Platform to contact instructors of Bachelor of Economics (International Program) Semester 2 Academicyear 2021

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐสาสตรบัณฑิต ( …

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐสาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564/ Platform to contact instructors of Bachelor of Economics (International Program) Semester 2 Academicyear 2021 Read More »

(นิสิตต่างคณะ)ตารางเรียนวิชาเสรี และวิชาโท(หลักสูตรเก่าและใหม่) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตนิสิ …

(นิสิตต่างคณะ)ตารางเรียนวิชาเสรี และวิชาโท(หลักสูตรเก่าและใหม่) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลัก …

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

(สำหรับนิสิตวิชาโท) ตารางสอบปลายภาค วิชาโทคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(สำหรับนิสิตวิชาโท) ตารางสอบปลายภาค วิชาโทคณะเศรษฐศาสตร …

(สำหรับนิสิตวิชาโท) ตารางสอบปลายภาค วิชาโทคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Read More »

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) และ(โครงการพิเศษ)

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียน …

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) และ(โครงการพิเศษ) Read More »