ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลัก …

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

ตารางเรียนและตารางสอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 / The study schedule for Academic Year 2022

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลัก …

ตารางเรียนและตารางสอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 / The study schedule for Academic Year 2022 Read More »