ข่าวกิจกรรมคณะ

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Social Sciences, Economics and Finance

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มป …

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Social Sciences, Economics and Finance Read More »

โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานพัสดุ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางก …

โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานพัสดุ Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการประเ …

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

พิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว.

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จั …

พิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว. Read More »

คณะเศรษฐศาสตร์ เลี้ยงรับรอง Assoc. Prof. Dr.I-Hsien Ting, Dean Division of International Affairs และนักศึกษาจาก National University of Kaohsiung, Taiwan

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ร …

คณะเศรษฐศาสตร์ เลี้ยงรับรอง Assoc. Prof. Dr.I-Hsien Ting, Dean Division of International Affairs และนักศึกษาจาก National University of Kaohsiung, Taiwan Read More »