คลิปการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (หลักสูตรนานาชาติ)/ The Back-up Course VDO Clips for semester 1/2021 (Internatinal Program)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เตรียมคลิปการเรียนการสอนย้อนหลังให้กับนิสิตในภาคเรียนที่ 1/2564 ดังรายละเอียดด้านล่าง ส่วนรายวิชาอื่นโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน

นิสิตจะต้องเข้าใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย (……@g.swu.ac.th) ในการเข้าถึงลิงก์รายละเอียด

The International Program backed up course VDO clips of 1/2021 semester as details below. For the other subjects, please contact to your lecturer.

You are requied to use SWU email (……@g.swu.ac.th) to access the links.

รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
หน่วยกิต
(CREDIT)
ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
Link
ECO211 ACCOUNTING FOR ECONOMISTS B01 3(3-0-6) Akhilesh Triredi, Ph.D. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbd36y6TQh3NW8BPA8XmiU1Ije4PFV8Jl7GepChDJdU/edit?usp=sharing
ECO311 LAW FOR ECONOMISTS B01 3(3-0-6) ผศ. แคทรีน สหชัยยันต์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/10LfHw4VpHdULUsBBklIK71QmU1FhARXTG6uE1hGfHhc/edit?usp=sharing
ECO331 ECONOMETRICS B01 3(2-2-5) อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qKgSMdJ4NYSFp4xhMMSEvHNdJ0_6tLDbGxqxKobz8bw/edit?usp=sharing
ECO421 WORLD ECONOMY B01 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AsWkUZpyR_yugXC6nMOM3fmsFeZemmAMiGj7U_yE8_o/edit?usp=sharing
ECO441 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY B01 3(3-0-6) อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช https://docs.google.com/spreadsheets/d/159DE3KOj0I7cJy-gODURcGCKilIf_NGxSb97Tm_5GjE/edit?usp=sharing

 

ทั้งนี้หากนิสิตยังไม่มีอีเมล์ …@g.swu.ac.th สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง/ If you havn’t had email …@g.swu.ac.th yet, you can register on link below.

 Link: https://account.swu.ac.th/

หากนิสิตมีปัญหาการใช้งานโปรดแจ้งปัญหาไปยังสำนักคอมพิวเตอร์/ If you have any problem with your email, please contact the Computer Center. Email: helpdesk@g.swu.ac.th 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *