ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดโดยย่อมีดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มีระยะเวลาตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม – วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 – ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 1)
 • วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564เปิดภาคเรียน
 • วันจันทร์ที่ 16 – วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 – ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2)
 • วันอังคารที่ 24 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 – นิสิตชำระเงินค่าเทอมล่าช้า (เสียค่าปรับวันละ 30 บาท เริ่มปรับ 24 ส.ค. 64)
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – นิสิตขอถอนรายวิชาผ่านระบบ Supreme
 • วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564สอบกลางภาค (งดการเรียนการสอน)
 • วันจันทร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 – ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1)
 • วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564สอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีระยะเวลาตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม – วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565เปิดภาคเรียน
 • วันจันทร์ที่ 17 – วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 – ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2)
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 – นิสิตชำระเงินค่าเทอมล่าช้า (เสียค่าปรับวันละ 30 บาท เริ่มปรับ 25 ม.ค. 65)
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม – วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 – นิสิตขอถอนรายวิชาผ่านระบบ Supreme
 • วันจันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565สอบกลางภาค (งดการเรียนการสอน)
 • วันจันทร์ที่ 9 – วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565สอบปลายภาค
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564

สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้จากลิงก์นี้: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/ปฏิทินการศึกษา-ระดับปริญญาตรี-ประจำปี-2564.pdf

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *