แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563/ The Faculty Services Satisfaction Evaluation Semester 2 Academic Year 2020

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนิสิตเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการนิสิตในด้านบุคลากรฝ่ายวิชาการ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

The Faculty of Economics generated the Faculty Services Satisfaction Evaluation Semester 2 Academic Year 2020 to survey the student satisfaction and unsatisfaction to improve the faculty services on academic staff, academic support staff and faculty facilities. You can do this survey from now to June 15, 2021.

Link: https://forms.gle/81ADBcD4jx91AGj26

Days
Hours
Minutes
Seconds
หมดเวลาทำแบบสอบถาม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *