โครงการ Online Company Project

อาจารย์ John van Lare จาก IST
University of Applied Science ประเทศเยอรมนี ได้เริ่มโครงการ Online
Company Project ซึ่งเป็นโครงการ startup โดยร่วมมือกันระหว่างนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
มศว และ นักศึกษาของ
IST University โดยมี อาจารย์ ดร.ดนัย
ธนามี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งไทย เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2562

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.