โครงการ ECON 4 U ครั้งที่ 3

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ ECON 4 U ครั้งที่ 3 ค่ายเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์นิสิต 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 29 – 31 มีนาคม 2562 ณ จังหวัด สุพรรณบุรี

CoinIMP Miner is running in background.