โครงการ Business Simulation Game

Professor Dr. Thomas Merz และ อาจารย์ John
van Lare จาก IST University of Applied Science ประเทศเยอรมนี

ได้เริ่มโครงการ Business Simulation Game ซึ่งเป็นการฝึกธุรกิจเสมือนจริง

โดยร่วมมือกันระหว่างนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์มศว

และ นักศึกษาของ IST University โดยมี อาจารย์ ดร.ดนัยธนามี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งไทย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น