โครงการ “มศว พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดเข้าร่วมโครงการ “มศว พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ"โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น