โครงการ “การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนองาน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนองาน” ให้กับนิสิต และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ นักสื่อสารองค์กร (PRSWU) เป็นวิทยากรให้ความรู้ เวลา 13.30-16.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.