โครงการแรกพบ เศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 26

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ได้จัดโครงการแรกพบ เศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 26 (
Econ first date 2019
)

CoinIMP Miner is running in background.