โครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 33

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 33 ด้วยชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 34 สถาบัน ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “Level Up : อัพความรู้ อัพสกิล สู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้าน ต่างๆ ทางการตลาดแก่นิสิต นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้จากการเรียนการสอนอันเข้มข้นตลอดโครงการ Marketing trainee มาประยุกต์ใช้และวางแผนการตลาดที่ใช้ได้จริงให้กับบริษัทที่เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของโครงการ Marketing trainee ในครั้งนี้อีกด้วย โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึง 3 สิงหาคม 2562 โดยเปิดรับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ชั้น ปีที่ี 4 ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมประมาณ 90-100 คน โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่ https://goo.gl/HXe5Nt และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/smartjmat และ ทาง Line@ smartjmat หากท่านมีข้อสอบถามประการใด กรุณาติดต่อ คุณกรณ์ปกฤษ์ กีรติยพัทน์ 089-098-9524 หรือ คุณจันทร์เพ็ญ โทร. 095-952-4453,0-2679-7360-3