โครงการอบรมการให้ความรู้การประกันคุณภาพแบบ EdPEx/AUN-QA แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 : อบรมให้ความรู้เรื่อง EdPEx

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมการให้ความรู้การประกันคุณภาพแบบ EdPEx/AUN-QA แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 : อบรมให้ความรู้เรื่อง EdPEx บรรยายโดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ หัวข้อเรื่อง การเรียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3 ณ ห้อง Econ 1-2 ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล เวลา 09.00 – 16.30 น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.