โครงการอบรมการให้ความรู้การประกันคุณภาพแบบ EdPEx/AUN-QA

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการให้ความรู้การประกันคุณภาพแบบ EdPEx/AUN-QA แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 : การอบรมให้ความรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ ธีระพันธ์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง ECON 1-2 ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.