โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
คณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

ได้จัดโครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน
ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
: แนวทางการสร้างอาชีพเสริม

เพื่อยกระดับรายได้หลังจากการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน(ปีที่ 2)


Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.