โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและนโยบาย คณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก : แนวทางการสร้างอาชีพเสริม เพื่อยกระดับรายได้หลังจากการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน ครั้งที่ (ปีที่ 2)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *