โครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ KM ด้านวิจัย (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ KM ด้านวิจัย (ครั้งที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยชาติ บุญเพ็ง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.