โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 ณ จังหวัดประจวบครีขันธ์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน : โครงการพระราชดำริเพื่อสุนัขจรจัด, ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจจากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์กสิกรรมการเกษตรสายเพชร และศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม" พร้อมทั้งทัศนศึกษาพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เกาะทะลุ) ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช