โครงการทบทวนแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดโครงการทบทวนแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะในแผนดำเนินงานคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 14 ห้อง ECON 1-3

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *