เรียนฟรี!! รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Nottingham China

เรียนฟรี!! รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Nottingham China 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เรียนมหาวิทยาลัยของอังกฤษ ณ ประเทศจีน สามารถโอนหน่วยกิตมา มศว ได้ เฉพาะนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป หมดเขต 17 กันยายน 2562 สามารถสมัครได้ที่พี่สตังค์ ชั้น 13 สอบถามรายละเอียดที่ อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาบัตรนิสิต 
3. ใบรับรองสภาพนิสิต 
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
6. ผลการเรียน (Transcript) หรือ ทบ.12 จากระบบทะเบียนนิสิต (Supreme) 
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.