เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Economics, University of Nottingham Ningbo China


ดร.ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์

พร้อมบุคลากร ได้เข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Economics, University of Nottingham Ningbo China และประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ณ. เมืองหนิงโบ ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม2562.


CoinIMP Miner is running in background.